Data Peserta Didik Angkatan :


1

201901001 [Makdalena Dela Pramita]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Kandung Dua, 28 April 1999
> Asal Sekolah : Paket C PKBM Bina Utama Bangsa
> Tamatan : 2017
2

201901002 [Lipa]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Tayan, 1 januari 2000
> Asal Sekolah : SMK LKIA Pontianak
> Tamatan : 2017
3

201902003 [Cici Handayani]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Sungai Bemban, 30 Mei 2000
> Asal Sekolah : SMK Tri Dharma Sanggau
> Tamatan : 2019
4

201902004 [Egah Try Utami]


> Kelas : MI_Sore
> TTL : Sungai Purun Besar, 15 Maret 2001
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Segedong
> Tamatan : 2019
5

201902005 [Franciska Novi Agesti]


> Kelas : MI_Siang
> TTL : padang Milas, 8 November 2000
> Asal Sekolah : SMA Negeri 2 Sekadau
> Tamatan : 2018
6

201902006 [Veriadi Evaritus]


> Kelas : MI_Sore
> TTL : Menyabo, 22 Juni 1998
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Tayan Hulu
> Tamatan : 2017
7

201902007 [Fransiska Jessi]


> Kelas : MI_Siang
> TTL : Sansat, 15 September 2000
> Asal Sekolah : SMK Cahaya Harapan Tayan
> Tamatan : 2019
8

201901008 [Ismi Fitratul Ummi]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Tayan, 13 November 2000
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Tayan Hilir
> Tamatan : 2019
9

201901009 [Uci Andriani]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Perupuk, 30 Januari 2001
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Tayan Hilir
> Tamatan : 2019
10

201902010 [Lopay]


> Kelas : MI_Sore
> TTL : Bengkuang Sari, 09 Februari 1999
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Beduai
> Tamatan : 2019
11

201902011 [Dani]


> Kelas : MI_Sore
> TTL : Sungai Raya Pontianak, 15 Juni 2000
> Asal Sekolah : SMA Negeri 9 Pontianak
> Tamatan : 2018
12

201901012 [Andileo Purnomo]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Mungguk Rasa, 19 Agustus 1998
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Simpang Hulu
> Tamatan : 2019
13

201902013 [Cahyani]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Jelutung, 23 Maret 2001
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Pemangkat
> Tamatan : 2019
14

201901014 [Dody Saputra]


> Kelas : TI_Sore
> TTL : Kembayan, 25 Oktober 2000
> Asal Sekolah : SMA Negeri 2 Sekayam
> Tamatan : 2019
15

201902015 [Siska Ardianti]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Rambai, 14 Juli 1999
> Asal Sekolah : SMK Kristen Agape Patria Sosok
> Tamatan : 2019
16

201902016 [Yulita]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Pandan Sembuat, 02 Juli 2000
> Asal Sekolah : SMK Kristen Agape Patria Sosok
> Tamatan : 2019
17

201902018 [Rina]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Seginah, 22 Januari 1999
> Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Sengah Temila
> Tamatan : 2019
18

201901017 [Hibertus Dedi]


> Kelas : TI_Pagi
> TTL : Kure, 27 September 1996
> Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Nanga Taman
> Tamatan : 2019
19

201902019 [Vitalisa Perti]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Binjai, 04 Februari 2002
> Asal Sekolah : SMK Kristen Agape Patria Sosok
> Tamatan : 2019
20

201902020 [Flavianus fredlikc]


> Kelas : MI_Pagi
> TTL : Kelompu, 06 Januari 2002
> Asal Sekolah : SMK Kristen Agape Patria Sosok
> Tamatan : 2019